Subscribe via RSS Feed Connect with me on LinkedIn Connect with me on Flickr

Regulamentul ofertei Madd UNTOLD 2021

 

SECȚIUNEA 1.

PREVEDERI GENERALE

Oferta speciala Madd UNTOLD 2021 (denumită în continuare OMU) este prezentată și desfășurată de MADD ELECTRONICS GROUP SRL, fiind denumit în continuare Organizatorul.

1.1. OMU se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.2. Regulamentul OMU este întocmit și va fi adus la cunoștință publicului conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil începând cu data de 6.09.2021 pe site-ul: www.pcmadd.com

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, urmând ca modificările să intre în vigoare după afișarea pe site-ul www.pcmadd.com

SECȚIUNEA 2.

DURATA OFERTEI

2.1. OMU se desfășoară în perioada 06.09.2021 – 09.09.2021 

SECȚIUNEA 3.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Beneficiază de OMU persoanele fizice cu cetățenie română ți vârstă de minim 18 ani sau orice persoană juridică, care achiziționează în perioada 06.09.2021 – 09.09.2021 produse în valoare de minim 10.000 RON fără TVA, respectiv 18.000 RON fără TVA, din magazinele MADD ELECTRONICS GROUP.

3.2. Nu pot participa angajații Organizatorului, subcontractorilor și împuterniciții Organizatorului, precum și rudele de gradul întâi ale acestora.

SECȚIUNEA 4.

MECANISMUL OMU

4.1 Persoanele fizice sau juridice  care îndeplinesc condițiile de la SECȚIUNEA 3 și achiziționează produse de minim 10.000 lei fără TVA primesc 1 buc “4 DAY PASS” pentru festivalul UNTOLD 2021 desfășurat în perioada 9-13 septembrie 2021.

4.2 4.1 Persoanele fizice sau juridice  care îndeplinesc condițiile de la SECȚIUNEA 3 și achiziționează produse de minim 18.000 lei fără TVA primesc 2 buc  “4 DAY PASS” pentru festivalul UNTOLD 2021 desfășurat în perioada 9-13 septembrie 2021.

SECȚIUNEA 5.

DISPOZIȚII FINALE

5.1. Drepturile de autor aferente materialelor video puse la dispoziție de catre participanți pentru OMU aparțin Organizatorului.

5.2. La cererea expresă, Organizatorul va asigura  dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, se transmite Organizatorului, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată în acest sens.

5.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea OMU ca urmare a acțiunilor unor terți.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a sista sau modifica în orice moment OMU sau prezentul regulament.

5.5. În cazul în care apar litigii, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente din Cluj-Napoca.

5.6. OMU nu se cumulează cu alte oferte ale MADD ELECTRONICS GROUP.

5.7. Din prezenta ofertă sunt excluse produsele din categoria software.

Category: Uncategorized

About the Author: Eu nu sufar de prostie ... chiar ma bucur de ea in fiecare zi :))

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translate »