Subscribe via RSS Feed Connect with me on LinkedIn Connect with me on Flickr

Regulamentul ofertei Madd UNTOLD 2018

Oferta speciala –  Madd UNTOLD 2018
11 iunie – 31 iulie 2018, Cluj-Napoca

REGULAMENT

 

SECTIUNEA 1.

PREVEDERI GENERALE

 

Oferta speciala Madd UNTOLD 2018 (denumita in continuare OMU) este prezentata si  desfasurata de MADD ELECTRONICS GROUP SRL, fiind denumit in continuare Organizatorul.

1.1. OMU se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru  toti participantii.

1.2. Regulamentul OMU este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului conform  legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil incepand cu data de 11.06.2018 pe site-ul: www.pcmadd.com/untold/termeni.pdf

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, urmand ca modificarile sa intre in vigoare dupa afisarea pe site-ul http://www.pcmadd.com/untold/termeni.pdf

 

SECTIUNEA 2.

DURATA OFERTEI

2.1. OMU se desfasoara in perioada 11.06.2018 – 31.07.2018 ora 14:00

 

SECTIUNEA 3.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Beneficiaza de OMU persoanele fizice cu cetatenie romana si varsta de minim 18 ani sau orice persoana juridica, care achizitioneaza in perioada 11.06.2018 – 31.07.2018 produse in valoare de minim 10.000 lei fara TVA , respectiv 15.000 lei fara TVA, din magazinele Madd Electronics Group.

3.2. Nu pot participa angajatii Organizatorului, subcontractorilor si imputernicitii  Organizatorului, precum si rudele de gradul intai ale acestora;

 

 

SECTIUNEA 4.

MECANISMUL OMU

4.1 Persoanele fizice sau juridice  care indeplinesc conditiile de la SECTIUNEA 3 si achizitioneaza produse de minim 10.000 lei fara TVA primesc 1 buc “4 DAY PASS” pentru festivalul UNTOLD 2018 desfasurat in perioada 2-5 august 2018

4.2 4.1 Persoanele fizice sau juridice   care indeplinesc conditiile de la SECTIUNEA 3 si achizitioneaza produse de minim 15.000 lei fara TVA primesc 2 buc  “4 DAY PASS” pentru festivalul UNTOLD 2018 desfasurat in perioada 2-5 august 2018

 

SECTIUNEA 5.

DISPOZITII FINALE

7.2. Drepturile de autor aferente materialelor video puse la dispozitie de catre participanti pentru OMU apartin Organizatorului.

7.3. La cererea expresa , Organizatorul va asigura  dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, se transmite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata in acest sens.

7.4. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea OMU ca urmare a actiunilor unor terti.

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sista sau modifica in orice moment OMU sau prezentul regulament.

7.6. In cazul in care apar litigii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Cluj-Napoca.

 

Category: Comunitatea m@dd, Evenimente Madd

About the Author:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translate »